REGULAMIN KONKURSU „House of Cards”

§1 Postanowienia ogólne Konkursu „House of Cards!”

1.Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za koordynacje działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Powiedz “Sio” jesiennym infekcjom!” (dalej: „Konkurs”) na blogu Jestkultura.pl jest ZenithOptimedia Group. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 42, Warszawa, NIP 527-23-84-023, KRS 0000127844, Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000 zł (opłacony w całości) (dalej „Organizator”).
Organizator odpowiedzialny jest za sprawowanie nadzoru nad całościowym przebiegiem i przestrzeganiem przez
uczestników poniższego regulaminu i warunków Konkursu.

2. Fundatorem nagrody dla laureatów Konkursu jest NC+ (ITI Neovision S.A.), Al. Gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP: 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 88 898 500 zł w całości wpłacony. Odpowiedzialność Fundatora nagród w zakresie Konkursu ograniczona jest jedynie do ufundowania jednej nagrody dla laureata Konkursu.

3. Konkurs trwa w terminie od 20.11.2013 do 27.11.2013

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem bloga Jestkultura.pl dostępnego pod adresem internetowym www.andrzejtucholski.pl.

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem lub Fundatorem nagród oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich osoby najbliższe. Za osoby najbliższe uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz faktycznym pożyciu.

§ 2. Zasady prowadzenia Konkursu

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje przez udzielenie w czasie trwania Konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jaki jest Twój powód, dla którego lubisz House of Cards?” – w komentarzu na blogu pod postem z ogłoszeniem Konkursu.

2. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić tylko swój udział.

3.Informacje o konkursie będą dostępne pod adresem internetowym: www.andrzejtucholski.pl

4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami Regulaminu spoczywa na Organizatorze.

5. W Konkursie nagrodzeni zostaną autorzy 3 komentarzy, które zostaną uznane za najciekawsze przez autora bloga Jestkultura.pl . Nagrodą dla laureatów Konkursu jest: Wieczne pióro, którym podpisuje się Kevin Spacey w serialu – pióro jest obrandowane, Talia kart związana z serialem, na kartach są postaci z serialu, Plakat serialu.
6. Organizator oświadcza, że wartość nagrody przewidzianych w ramach niniejszego zorganizowanego konkursu wiążącego się z promocją i reklamą nie przekracza kwoty 200 PLN netto brutto , o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego.

8. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną niezwłocznie poinformowani przez Autora bloga poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w głównym poście związanym z konkursem.

9. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez laureata osobiście. Podczas wydania nagrody na prośbę osoby wydającej nagrodę, jej odbiorca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja) oraz do uzupełnienia, podpisania załączonego protokołu przekazania nagrody.

CO TO ZA MIEJSCE?

Cześć! Mam na imię Andrzej. Jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą.

Znajdujesz się teraz na mojej stronie domowej, z której możesz przejść do bloga, YouTube’a, na jeden z moich podcastów, na konto na instagramie, a także znajdziesz tu zapis na newsletter i przejście do sklepu z moimi książkami i kursami.

Życzę dużo dobrego!

INFORMACJA

Żadnej publikowanej przeze mnie treści (blog, youtube, podcast, instagram, newsletter) nie można traktować jako profesjonalnej porady psychologicznej. Nie udzielam ich też przez mail.

W przypadku naglących problemów gorąco zachęcam do kontaktu z fachowcem – terapeutą lub psychiatrą. To profesjonaliści, którzy pół życia szykowali się właśnie po to, by dobrze pomóc potrzebującym. Warto skorzystać z ich usług!

© Andrzej Tucholski 2009-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt strony & wykonanie: Designum.pl | Polityka prywatności i cookies